Synundersökning

Det är viktigt att då och då göra en synundersökning. Vi undersöker ögats brytkraft, mäter ögats tryck, studerar ögonbotten och kollar så att det inte finns någon skada eller inflammation på ögat. Finns det misstankar om sjukdom remitteras det till en läkare.

Vi rekommenderar att man som bärare av linser göra en undersökning en gång per år, medan vi för glasögonbärare rekommenderar en synundersökning var tredje år.